Felhasználási feltételek

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I.1. Az Eladó adatai 

A www.megallasnelkul.hu webáruház (továbbiakban: webáruház) és weblap üzemeltetője a 3 P Online Kft. (továbbiakban: Eladó), melynek cégjegyzékben nyilvántartott és egyéb adatai a következők:

Cégnév: 3 P Online Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7400 Kaposvár, Jutai út 37.

Cégjegyzékszám: 14-09-311009

Adószám: 23097504-2-14

Kereskedelmi szolgáltatás nyilvántartásba vételi száma: 85988/2015.

E-mail cím: info@megallasnelkul.hu

 

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 70 640 4000

E-mail:  info@megallasnelkul.hu

Posta cím: 7400 Kaposvár, Jutai út 37.

 

1.2. Fogalmak

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy felhasználó

Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő együttesen

Adásvételi szerződés: a Felek között a webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés

Áru: a webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék

Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja

Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása

Szállító: az Eladóval szerződött futárszolgálat, vagy postai szállító

Szállítási díj: a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg

Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá

 

1.3. A webáruház általános bemutatása

A webáruházban történő vásárlással elektronikus úton kötött adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között.

A webáruházban történő vásárlás feltétele, hogy a Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz. Az elfogadással jelen Általános Szerződési Feltételek a szerződés részévé válnak.

Eladó az Általános Szerződési Feltételeket a hatályos jogszabályok előírása szerint a www.megallasnelkul.hu honlap nyitó oldaláról elérhető módon, annak hatályba lépése napjának egyértelmű feltüntetésével teszi közzé, a Vevő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban, számára megőrzésre alkalmas módon.

A webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával jön létre az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, az elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 6. naptári év utolsó napjáig, és Vevő részére, annak kérése alapján, elektronikus úton másolatot küld. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja.

A szerződéskötés nyelve: magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

II. A VÁSÁRLÁS MENETE

II.1. Az áru bemutatása

A webáruházunkban külföldi úthasználati jogosultság megvásárlását igazoló ellenőrző szelvények (továbbiakban: autópálya matrica) kerülnek értékesítésre. Vevőink a webáruházban négy külföldi ország többféle típusú tényleges autópálya matricái (nem e-matrica) közül választhatják ki a számukra megfelelőt.

Minden autópálya matrica képpel és olyan leírással kerül bemutatásra, amely kifejezetten tartalmazza az autópálya matricán megjelölt úthasználati feltételeket, így különösen

a) külföldi országot;

b) gépjármű- illetve egyéb kategóriát.

Az autópálya matricával kapcsolatban közöltek segítik a Vevőt úthasználati szándékának megfelelő matrica kiválasztásában, és megkönnyítik a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

Az oldalakon szereplő árak tartalmazzák az áfát.

A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

II. 2. Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, a Vevő döntését elősegítő információkat megadni. Az áru kiválasztása a “Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás véglegesítésére és a rendelés feladására. 

A vásárlás során Vevő köteles megjelölni a kiválasztott autópálya matrica kívánt érvényességi idejét. Az érvényességi idő megadása nélkül a Vevőnek nem áll módjában a vásárlást véglegesíteni. Eladó a Vevő által meghatározott érvényességi idő alapján érvényesíti a már előállított autópálya matricát, ezáltal az árut egyértelműen a Vevő igénye szerint annak személyére szabja.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy Eladó nem vállalja az érvényességi idő Vevő általi hibás megjelöléséből eredő következményeket. A hibás érvényességi idő alapján kiállított autópálya matricán az érvényességi idő Eladó általi megváltoztatását, illetve az így kiállított matrica visszavételét a Vevő nem követelheti.

Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (vevő neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma) meg kell adnia.

Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Eladó Adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot módosítson, a megjelölt érvényesség idejét módosítsa, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat.

Amennyiben a Vevő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesítette.

A Vevő az áru megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján az Eladó visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés a felek között. Az ajánlati kötöttség a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 48 óráig tart.

II.3. Megrendelés visszaigazolása

A megrendelés beérkezését a webáruház haladéktalanul, a rendszer által automatikusan küldött e-maillel visszaigazolja. A webáruház a megrendelés elfogadását legkésőbb 48 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben külön visszaigazolja (kétszeres visszaigazolás), és az adásvételi szerződés a felek között létrejön. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk, valamint jellemzőik és áruk felsorolását, a Vevő által megadott nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

II.4. Szállítási díj

Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap. A szállítási díj összege az Eladó által a weboldalon található díjszabásban pontosan feltüntetésre kerül, mely a mindenkori futárszolgálati/postai díjszabáshoz igazodik.

Az áru ára nem foglalja magában a szállítási díjat. A Vevőnek a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie.

II. 5. Fizetés

A webáruházban bankkártyával, átutalással vagy készpénzben történhet fizetés. Készpénzes fizetés választható abban az esetben, ha a Vevő személyes átvételt választ, illetve ha szállítási módnak házhoz szállítást kér, abban az esetben a Szállítónak tud készpénzzel fizetni. 

II. 5.1. Bankkártya

A Bank által elfogadott bankkártyák típusáról a Vevő a webáruházból előzetesen tájékozódhat.

A megrendelés véglegesítését követően a Vevőt a webáruházból átirányítjuk a Bank biztonságos fizetési oldalára. A fizetés során a Vevő által megadott személyes adatokat Eladó nem ismerheti meg, azokat a Vevő kizárólag a Bankkal közli.

A bankkártyával történő fizetéshez az alábbi adatokra van szükség:

- Kártyaszám (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, 13-19 jegyű szám)

- Lejárati dátum: (a kártya előlapján dombornyomással vagy nyomtatással szereplő, hh/éé formátumú szám)

- Érvényesítési kód: (a kártya hátlapján az aláírás panelen található számsor utolsó három jegye) (CVV2, vagy CVC2) Amennyiben Vevő kártyáján nem szerepel ilyen kód, a fizető oldalon található, erre vonatkozó mezőt üresen kell hagyni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy Eladó nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Vevő nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. Eladó különösen nem vállal felelősséget a fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért.

Fizethet bankkártyával, az Payu által nyújtott szolgáltatás segítségével is. Teljesen biztonságosan, 128 bites titkosítással védetten küldheti el bankkártya adatait a bankba. Elfogadott bankkártyák: Visa (egyes Electron kártyák is), EC/MC dombornyomott bankkártyák.

II. 5.2. Átutalás

Vevő a véglegesített megrendelés vételárát az Eladó által kiállított számla alapján, az abban foglalt fizetési határidőig, átutalással is megfizetheti.

Eladó kizárólag a vételár teljes mértékben történő megfizetését követően teljesít, és adja át a Szállítónak az árut.

Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli.

II.6. A szállítás

Az áruk szállítási címre történő szállítását az Eladóval szerződött futárszolgálat vagy postai szolgálat végzi, biztosított levélként való továbbítás útján. A szállítás esetleges hibáiért, késedelméért az Eladó nem tartozik felelősséggel.

A szállítás megkezdésének időpontjáról az Eladó a Vevőt külön e-mailen értesíti. 

A Vevő személyes átvételi módot is választhat, az átvételre a cég telephelyén van lehetőség, mely cím a megrendelés visszaigazolásban feltüntetésre kerül. 

III. ELÁLLÁSI JOG

III.1. Eladó elállási joga

Amennyiben Vevő az átutalást a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül nem teljesíti, Eladó a szerződéstől elállhat.

Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi meg nyilatkozatát, és Eladó ügyfélszolgálata azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés, és a felek megállapodása alapján az Eladó a Vevő által esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül visszautalja a Vevő számlájára.

III.2. Vevő elállási joga

A Vevőt a megrendelés alapján érvényesített autópálya matricák tekintetében az alábbiak szerint elállási jog nem illeti meg.

Fogyasztónak az a Vevő minősül, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog a rendelet 29. § c) pontja értelmében olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Arra tekintettel, hogy az Eladó a Vevő által meghatározott érvényességi idő alapján érvényesíti a már előállított autópálya matricát, így a webáruházban kötött szerződésektől a Fogyasztó nem állhat el.

IV. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van, úgy azt az Eladó részére e-mail vagy postai levél útján bejelentheti.

Az Eladó minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatja. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez vagy a Békéltető Testülethez fordulhat.

Felügyeleti szervek:

1. Kaposvári Polgármesteri Hivatal - dr. Kéki Zoltán, címzetes főjegyző

          Cím: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.

            Telefon: +36 (82) 501-508

            E-mail: jegyzo@kaposvar.hu

2. Somogy Megyei Békéltető Testület

          Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

            Telefon: 06-82-501-000

            Fax: 06-82-501-046

 

V. HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS

A webáruház látogatóinak lehetőségük van arra, hogy az Eladó hírlevelére feliratkozzanak a nevük és e-mail címük megadásával.

Eladó az általa értékesített árukkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról rendszeres tájékoztatást küld a hírlevélre feliratkozott Vevők részére.

A feliratkozás során megadott személyes adatok kezelését Eladó az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott feltételek szerint kezeli.

A Vevő bármikor kérheti a hírlevelek részére történő küldésének megszüntetését, a hírlevelekben biztosított leiratkozási lehetőséggel. Ebben az esetben az Eladó törli a Vevő nevét és e-mail címét a listából, és a továbbiakban nem küld részére hírlevelet.

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

VI.1. Alkalmazandó jog, vitarendezés módja

A Felek között létrejött adásvételi szerződésre a magyar jogot kell alkalmazni.

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani.

Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy az ügy elbírálására a Felek a Kaposvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kiköthetik.

 

VI.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra.

Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és a Vevő részére az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az Általános Szerződési Feltételek érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az Általános Szerződési Feltételek a Vevő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Az Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre szól.

Az Eladó fenntartja a jogot az Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak. 

Felhasználási feltételek letöltése PDF formátumban